زندگی بهتر

۲۰روش برای زندگی بهتر


۱۶ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۰:۵۳:۳۶
۲۸۸


معرفی بیست روش برای داشتن زندگی بهتر

- روزانه ٣ نفر را مورد تحسین قرار دهید.

 

۲- طلوع خورشید را تماشا کنید.

 

۳- در سلام کردن پیشقدم باشید.

 

۴- توقعات خود را کاهش دهید.

 

۵- با همه طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند.

 

۶- هیچ گاه از کسی ناامید نشوید زیرا معجزه غیرممکن نیست.

 

۷- به دیگران حسادت نکنید.

 

 

۸- برای کسب دانش و شهامت دعا کنید نه برای به دست آوردن مادیات.

 

۹- سرسخت باشید ولی مهربان.

 

10- اسم اشخاص را فراموش نکنید.

 

۱۱- دلرحم تر از آنچه نشان می دهید باشید.

 

۱۲- فراموش نکنید که بزرگ ترین نیاز عاطفی انسان قدرشناسی از اوست.

 

۱۳- به قول خود عمل کنید.

 

۱۴- حتی هنگام ناراحتی، سعی کنید خشم خود را کنترل کنید.

 

 

15- فراموش نکنید که موفقیت یک شبه به دست نمی آید.

 

۱۶- فراموش نکنید برنده ها کاری می کنند که بازنده ها نمی کنند.

 

۱۷- سعی کنید اولین چیزی که سر کار خود می گویید باعث شادی دیگران شود.

 

18- شادی دیگران را خراب نکنید.

 

19- فرصت علاقه نشان دادن به نزدیکانتان را از دست ندهید.

 

۲۰- بعضی مطالب را پیش خود نگه دارید تا احساسات کسانی که دوستشان دارید جریحه دار نشود.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.