آموزش

زندگی بهتر

۲۰روش برای زندگی بهتر


خلاصه :

معرفی بیست روش برای داشتن زندگی بهتر

- روزانه ٣ نفر را مورد تحسین قرار دهید.

 

۲- طلوع خورشید را تماشا کنید.

 

۳- در سلام کردن پیشقدم باشید.

 

۴- توقعات خود را کاهش دهید.

 

۵- با همه طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند.

 

۶- هیچ گاه از کسی ناامید نشوید زیرا معجزه غیرممکن نیست.

 

۷- به دیگران حسادت نکنید.

 

 

۸- برای کسب دانش و شهامت دعا کنید نه برای به دست آوردن مادیات.

 

۹- سرسخت باشید ولی مهربان.

 

10- اسم اشخاص را فراموش نکنید.

 

۱۱- دلرحم تر از آنچه نشان می دهید باشید.

 

۱۲- فراموش نکنید که بزرگ ترین نیاز عاطفی انسان قدرشناسی از اوست.

 

۱۳- به قول خود عمل کنید.

 

۱۴- حتی هنگام ناراحتی، سعی کنید خشم خود را کنترل کنید.

 

 

15- فراموش نکنید که موفقیت یک شبه به دست نمی آید.

 

۱۶- فراموش نکنید برنده ها کاری می کنند که بازنده ها نمی کنند.

 

۱۷- سعی کنید اولین چیزی که سر کار خود می گویید باعث شادی دیگران شود.

 

18- شادی دیگران را خراب نکنید.

 

19- فرصت علاقه نشان دادن به نزدیکانتان را از دست ندهید.

 

۲۰- بعضی مطالب را پیش خود نگه دارید تا احساسات کسانی که دوستشان دارید جریحه دار نشود.

خیلی عالی بود ممنون

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران