دوره آموزشی

دانش افزایی اولیاء

بهبود و ارتقا والدگری بر اساس آگاهی و حساس سازی والدین نسبت به سرچشمه رفتارها و اعمالی که انجام می دهند و ارایه برخی راهکارها

دانش افزایی اولیاء


خلاصه :

دانش افزایی اولیاء

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : :hibiscus: نشست صمیمانه با والدین :hibiscus:

:point_left: هدف کلی :
بهبود و ارتقا والدگری بر اساس آگاهی و حساس سازی والدین نسبت به سرچشمه رفتارها و اعمالی که انجام می دهند و ارایه برخی راهکارها

:point_left: اهداف جزیی :

:tulip: شناخت اهمیت جایگاه والدین و خانواده در امر تربیت فرزندان
:tulip: واکاوی مسایل و مشکلاتی که والدین و کودکان با آن روبرو هستند
:tulip: آگاه سازی والدین از مختصات یک رابطه درست با فرزندانشان
:tulip: شناسایی ارزش ها و پیدا کردن شیوه اثر گذاری ْآنها در رفتار و اعمال ما با فرزندان .
:tulip: حساس شدن به نوع تربیت و استخراج خطاهایی که در تربیت فرزند دارند
:tulip: آگاهی والدین نسبت به برخی مهارت هایی مورد نیاز برای تربیت فرزندشان
:tulip: آگاهی والدین از سبک های فرزند پروری و اثر آن در عملکرد تحصیلی، عزت نفس، اضطراب و اختلال یادگیری دانش آموزان

:point_left: در این نشست از این نکات آگاه خواهیم شد:

:cherry_blossom: آگاهی از سرچشمه رفتارها و عمل ما در امر تربیت
:cherry_blossom: آگاهی و شناخت چگونگی یک رابطه صحیح با فرزندمان
:cherry_blossom: آگاهی از مهارت هایی که به ما در امر تربیت فرزندمان کمک خواهد کرد
:cherry_blossom: آگاهی به برخی از خطاهایی که در امر تربیت فرزندانمان به آن دچار هستیم

:point_left: در این نشست به این تغییر نگرش ها خواهیم رسید :

:blossom: ما به عنوان والدین تغییر کنیم فرزندمان هم تغییر خواهد کرد .
:blossom: نگرش والدین در باره نوع مداخله ای که به نظر صحیح می آید تغییر می کند
:blossom: نگرش ما درباره رابطه ای صحیح والد کودک تغییر می کند
:blossom: نگرش درباره منبع رفتار و عمل کودکان اصلاح خواهد شد .
:blossom: نگرش والدین به اهمیت سبک فرزند پرروی و اثر آن در عزت نفس، اضطراب و عملکرد تحصیلی دانش آموز تغییر خواهد کرد

:point_left: بعد از این کارگاه لازم است به این مهارت ها دست یافته باشیم :

:four_leaf_clover: بفهمم نوع رابطه ای که با کودکم دارم درست است ؟
:four_leaf_clover: خطاهایی را که در تربیت فرزندم مرتکب می شوم را تشخیص دهم
:four_leaf_clover: بتوانم رد پای ارزش هایم را در رفتارم با فرزندم پیدا کنم
:four_leaf_clover: بتوانم با آموزش های که دیده ام و حساسیت که پیدا کرده ام اقدام به تغییر کنم.
:four_leaf_clover: تا حدی به سبک فرزند پرروی خود را تشخیص داده و علاقه به اصلاح آن داشته باشند
:four_leaf_clover: بدانم که تربیت فرزند امری خطیر است و در این مسیر نیاز دارم که کمک بگیرم از کتاب ، متخصص، مربی و..

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : :hibiscus: نشست صمیمانه با والدین :hibiscus:

:point_left: هدف کلی :
بهبود و ارتقا والدگری بر اساس آگاهی و حساس سازی والدین نسبت به سرچشمه رفتارها و اعمالی که انجام می دهند و ارایه برخی راهکارها

:point_left: اهداف جزیی :

:tulip: شناخت اهمیت جایگاه والدین و خانواده در امر تربیت فرزندان
:tulip: واکاوی مسایل و مشکلاتی که والدین و کودکان با آن روبرو هستند
:tulip: آگاه سازی والدین از مختصات یک رابطه درست با فرزندانشان
:tulip: شناسایی ارزش ها و پیدا کردن شیوه اثر گذاری ْآنها در رفتار و اعمال ما با فرزندان .
:tulip: حساس شدن به نوع تربیت و استخراج خطاهایی که در تربیت فرزند دارند
:tulip: آگاهی والدین نسبت به برخی مهارت هایی مورد نیاز برای تربیت فرزندشان
:tulip: آگاهی والدین از سبک های فرزند پروری و اثر آن در عملکرد تحصیلی، عزت نفس، اضطراب و اختلال یادگیری دانش آموزان

:point_left: در این نشست از این نکات آگاه خواهیم شد:

:cherry_blossom: آگاهی از سرچشمه رفتارها و عمل ما در امر تربیت
:cherry_blossom: آگاهی و شناخت چگونگی یک رابطه صحیح با فرزندمان
:cherry_blossom: آگاهی از مهارت هایی که به ما در امر تربیت فرزندمان کمک خواهد کرد
:cherry_blossom: آگاهی به برخی از خطاهایی که در امر تربیت فرزندانمان به آن دچار هستیم

:point_left: در این نشست به این تغییر نگرش ها خواهیم رسید :

:blossom: ما به عنوان والدین تغییر کنیم فرزندمان هم تغییر خواهد کرد .
:blossom: نگرش والدین در باره نوع مداخله ای که به نظر صحیح می آید تغییر می کند
:blossom: نگرش ما درباره رابطه ای صحیح والد کودک تغییر می کند
:blossom: نگرش درباره منبع رفتار و عمل کودکان اصلاح خواهد شد .
:blossom: نگرش والدین به اهمیت سبک فرزند پرروی و اثر آن در عزت نفس، اضطراب و عملکرد تحصیلی دانش آموز تغییر خواهد کرد

:point_left: بعد از این کارگاه لازم است به این مهارت ها دست یافته باشیم :

:four_leaf_clover: بفهمم نوع رابطه ای که با کودکم دارم درست است ؟
:four_leaf_clover: خطاهایی را که در تربیت فرزندم مرتکب می شوم را تشخیص دهم
:four_leaf_clover: بتوانم رد پای ارزش هایم را در رفتارم با فرزندم پیدا کنم
:four_leaf_clover: بتوانم با آموزش های که دیده ام و حساسیت که پیدا کرده ام اقدام به تغییر کنم.
:four_leaf_clover: تا حدی به سبک فرزند پرروی خود را تشخیص داده و علاقه به اصلاح آن داشته باشند
:four_leaf_clover: بدانم که تربیت فرزند امری خطیر است و در این مسیر نیاز دارم که کمک بگیرم از کتاب ، متخصص، مربی و..

موضوع: بازی های رایانه ای ؛ دنیای فراواقعی کودکان

استاد: سرکار خانم دکتر ژاله کیانی

:alarm_clock:زمان: یکشنبه 27 بهمن۹۸ ساعت ۱۵:۳۰

مکان: دبستان پسرانه - طبقه منفی۱

:bulb:توجه توجه:bulb: : لطفا قبل از ثبت نام از حضور خود در جلسه اطمینان حاصل نمایید. اگر بعد از ثبت نام امکان حضور در جلسه را نداشتید اطلاع دهید تا فرد دیگری را جایگزین نماییم.
جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران