مقالات

قوی بشویم تا جنگ نشود

بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع کارکنان نیروی هوایی ارتش

اقتدار نظامی ما به خاطر جلوگیری از تهدید است


خلاصه :

قوی بشویم تا جنگ نشود

رهبر انقلاب:
ما که روی اقتدار نظامی اصرار میکنیم، برای تهدید هیچ کشوری و هیچ ملّتی نیست؛ برای جلوگیری از تهدید است، برای حفظ امنیّت کشور است. اگر شما ضعیف باشید، دشمن تشویق میشود به اینکه آزار و اذیت بکند شما را؛ اگر شما قوی بودید دشمن جرئت نمیکند نزدیک بیاید. قوی بشویم تا جنگ نشود؛ قوی بشویم تا تهدید دشمن تمام بشود. ۹۸/۱۱/۱۹

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

محمد مهدی ملکان تکبیر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران