مقالات

کنایه


خلاصه :

آشنایی بیشتر با آرایه ی کنایه

کنایه آوردن سخنی است که دو مفهوم دور و نزدیک دارد که مقصود گوینده معنای دور آن است .

معنی نزدیک در کنایه همان مفهومی که در ظاهر جمله دیده می شود است که مقصود گوینده نیست.

بعضی ها تفاوت کنایه و مجاز را درک نمی کنند ام این دو تفاوت هایی دارند:

1. در کنایه ممکن است معنی ظاهری که مد نظر ما نیست تحقق پیدا کند اما در مجاز نه

2.مجاز معمولا یک کلمه است ولی کنایه معمولا یک عبارت است.

نمونه های از کنایه در اشعار شاعران:

فردوسی: چنین است رسم سرای درشت                           گهی پشت بر زین  گهی زیر به پشت                       

 در این مثال گهی پشت بر زین کنایه از موفقیت و گهی زین به پشت کنایه از شکست می باشد.

سعدی:هرکه دل پییش دلبری دارد                                     ریش در دست دیگری دارد

دل پیش دلبری دارد کنایه است از عاشق بودن و ریش در دست دیگری دارد کنایه است از بی اختیاری بودن نسبت به خود.

حافظ:دلا معاش چنان کن گربلغزد پای                          فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

 گر بلغزد پای کنایه از گناه کردن و به دو دست دعا نگه دارد کنایه است از پشتیبانی کردن

۳ سال پیش
دیدم729

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۱۱۰۲ ۰
نویسنده: مسئول انتشارات مسئول انتشارات
۰ ۱۱۳۳ ۱
نویسنده: مسئول انتشارات مسئول انتشارات
۰ ۱۰۷۸ ۰
نویسنده: مسئول انتشارات مسئول انتشارات
۰ ۱۰۷۹ ۱
نویسنده: مسئول انتشارات مسئول انتشارات
۰ ۱۳۵۱ ۲
نویسنده: AMIR.ena AMIR.ena
۳ ۱۱۵۹ ۴
نویسنده: AMIR.ena AMIR.ena

پسران

دختران