محتوای درسی

اسلحه شعله افکن


خلاصه :

شعله افکن دردناک ترین مرگ را برای شما به وجود می آورد .

تفنگ شعله افکن ساخت آمریکا اسلحه ای است که در جنگ جهانی ساخته شد و یکی از دلیل های ساخت این سلاح این بود که دشمن هنگام مورد هدف قرار گرفتن درد به کشد و به همراه زجر بمیرد . این سلاح ساختار مکانیکی ساده ای دارد ، دو کپسول پر از گاز که با یک شلنگ به بدنه اسلحه وصل می شود و وقتی ماشه فشار می دهید گاز با فشار به اسلحه می رسد و از شعله کوچک سر اسلحه می گذرد و شعله ور می شود .

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران