تکالیف تاریخ ۵،۴ ۶ اسفند

تکالیف پایه چهارم

رویداد پایه چهارم


۰۶ اسفند ۱۳۹۸ / ۱۶:۰۱:۰۷
۹۲۲


تکالیف تاریخ ۵،۴ ۶ اسفند./اطلاعات.

 

تکالیف یکشنبه چهارم اسفند

1   نوشتن کتاب خط طبق قرار.

2    آزمایشگاه علوم :
لطفا از طریق لینک زیر فعالیت شعله شیرین را انجام دهید و از آن عکس گرفته و در سایت هدایت میزان بارگذاری نمایید.

https://www.hedayatmizan.ir/site/content/9199
شعله شیرین

در صورت تمایل حل مجدد سنجش ریاضی اخیر در منزل به جهت جبران اشتباهات گذشته

تکالیف دوشنبه پنجم اسفند

1    پیگیری جدی فعالیت منزل این هفته با برنامه ریزی مکتوب و مطلوب که به تایید اولیا رسیده باشد.

2   تمرینات صفحات ۹۴ و ۹۵
(کتاب ریاضی) را انجام دهید و در کاغذ یا خود کتاب بنویسید و در مدرسه تحویل جناب آقای کرمی دهید.

3   حفظ کامل دو بیتی این هفته و خواندن برای مادر و ارسال تفکر

تکالیف سه شنبه ۶ اسفندماه :

1   کار امروز ریاضی

انجام قسمت مفهوم
دفترچه ۱۵ ریاضی که پیوست خواهد شد مطالعه و حل گردد.(در کاغذ جداگانه یادداشت نمایید کاغذ را بعد تعطیلات همراه بیاورید.)

2    کار امروز فارسی

آیتم های مورد نظر جهت انجام امروز:
روان خوانی فارسی --------> درس سیزدهم
شامل بخش های :
روان خوانی درس لطف حق صفحه 104
درست و نادرست صفحه 105
درک مطلب صفحه 105
واژه آموزی صفحه 105
بخوان و حفظ کن (فقط جهت مطالعه) صفحه 107

 

تمام  pdf ها و تصاویر در زیر متن است.

منابع و مآخذ:# دانلود نام فایل توضیحات
1 دانلود فایل 0,5MB pdf
2 دانلود فایل 11,0MB pdf

نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.