مقالات

با همکاری جامعه دانشگاهی کشور انجام می گیرد

تست کرونا

تست علمی برای تشخیص بیمار بودن به ویروس کرونا


خلاصه :

روشی علمی برای جلوگیری از مراجعه غیرلازم به درمانگاه ها برای تشخیص بیماری کرونا

با مراجعه به این سایت و تکمیل سوالات ، از وضعیت خود درمورد بیماری کرونا باخبر شده و از مراجعه غیرلازم به درمانگاه ها و بیمارستان های دولتی و خصوصی خودداری کنید

test.corona.ir

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۱۰۹۹ ۰
نویسنده: مسئول انتشارات مسئول انتشارات
۰ ۱۱۳۳ ۱
نویسنده: مسئول انتشارات مسئول انتشارات
۰ ۱۰۷۸ ۰
نویسنده: مسئول انتشارات مسئول انتشارات
۰ ۱۰۷۸ ۱
نویسنده: مسئول انتشارات مسئول انتشارات
۰ ۱۳۵۱ ۲
نویسنده: AMIR.ena AMIR.ena
۳ ۱۱۵۸ ۴
نویسنده: AMIR.ena AMIR.ena

پسران

دختران