رویدادهای عمومی

۲۱ اسفند روز بزرگداشت نظامی گنجوی

نظامی گنجوی


خلاصه :

نظامی گنجوی شاعر و داستان سرای معروف و محبوب قرن ششم هجری است . کمتر ایرانی می توانید پیدا کنید که اشعار عاشقانه‌ی زیبای او را بخوانند و لذت نبرد. کسی که بنیانگذار سبک جدیدی از داستان سرایی در قالب مثنوی بود .

خلاصه‌ای از زندگینامه نظامی گنجوی :

حکیم جمال الدین ابومحمد الیاس بن یوسف معروف و متخلص به نظامی گنجوی در شهر گنجه به دنیا آمد. این شهر ترک تبار شاعری را به دنیا معرفی کرد که آثارش همیشه به تمثیل و جنبه داستانی مشهور بوده است . نظامی گنجوی را می توان از بهترین شاعران ادب فارسی به حساب آورد هیچ شاعری به اندازه‌ی او به داستان سرایی و طول و تفسیر زیبای آن در قالب مثنوی نپرداخته است. نظامی از آن دسته شاعران نیست که مدح پادشاهان و تملق آنان از زندگی شخصی شان و شخصیت ادبی‌شان بکاهد . او هیچ وقت در دستگاه حکومتی هیچ پادشاهی مشارکت نکرده است‌. این بدان معنا نیست که از پادشاهان او در آثارش نامی نبرده است ؛ بلکه او شاعر درباری نیست و به خاطر مزد و پاداش شعر نمی سروده است . با این وجود بسیاری از آثارش را به پادشاهان آذربایجان و یا شهر گنجه تقدیم می کرد.

آثار نظامی گنجوی :

  • هفت پیکر
  • اسکندرنامه
  • خسرو و شیرین
  • لیلی و مجنون

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران