رویدادهای عمومی

گل های منتظر

گلدان انتظار

روز شماری جشن نیمه شعبان


خلاصه :

دخترکان کوچک من این روزها مفهوم انتظار را خوب می دانند...

این روزها مفهوم انتظار برای دخترکان کوچک من یعنی انتظار برای بازگشت دوباره به مدرسه 

یعنی روز شماری برای رفتن ویروس کوچکی که باعث جدایی ماست 

یعنی انتظار برای دوستی و بازی و شادی

دخترکان کوچک من این روزها مفهوم انتظار را خوب می دانند...

حالا در ماه شعبان انتظار دخترهایم را گره زدیم به امام غایبمان....

ما از تولد امام سوم منتظر شدیم برای تولد امام دوازدهم ...

حالا انتظار یعنی روزشماری برای تولد امام مان...یعنی روز شماری برای عیدی بزرگ...یعنی روز شماری برای جشن...جشنی پر از شادی وشور...

روز ها را پشت سرگذاشتیم با گل هایی که با دستان گل های من درست می شد...گل هایی به زیبایی گل های بهشت

دوازده روز تا تولد دوازدهمین امام

هر روز گلی همراه صلوات برای امامی داخل گلدانی میرفت که شد ظرف انتظار ما...

گلدان انتظار ...

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران