آموزش تکنیک و تاکتیک های هندبال

آموزش هندبال

قسمت بیست و دوم


۰۱ آذر ۱۳۹۶ / ۱۴:۲۰:۲۷
۶۴۷


تاکتیک های گروهی حمله

تاكتيك هاي گروهي حمله : تاكتيك هاي گروهي حمــــله بايد اولا  امكانات پرتابي مناسبي را براي بازيكنان محوطه عقب به جـــلو آورند و ثانيا بايد آن ها را قادر سازند كه به ديوار دفاعي حريف با تــــوپ يا بدون توپ نفوذ كنند . يك اصل اساسي در بازي هندبال ايــــن اسـت كه بازيكن مدافع همواره سعي در تماس با بازيكن مهاجـــم را دارد در حالي كه بازيكن مهاجم كوشش مي كند با مهارت ، خود را آزاد نـــگه دارد . در شكل (103 ) نشان داده مي شود كه اگر سيستم دفاعي 0 : 6 باشد بازيكنان مهاجم چگونه بايد بين دو مدافع نفوذ كند .

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.