مقالات

۹ نکته کلیدی برای تولید محتوای جذاب برای مخاطبان

تولید محتوا بخش سوم


خلاصه :

نگارش پاراگراف اول، تأثیرگذارترین قسمت محتوا

۹ نکته کلیدی برای تولید محتوای جذاب برای مخاطبان

۲-  نگارش پاراگراف اول، تأثیرگذارترین قسمت محتوا، را با دقت انجام دهید.

در پاراگراف ابتدایی نوشته‌هایی که بیشتر اهداف آموزشی دارند، سعی کنید مخاطب را در جریان کلیت موضوع مورد بحث در آن متن قرار دهید. در نگارش این سبک مطالب، ضمن حفظ جذابیت و بیان اهمیت محتوا، باید چارچوب خوبی برای نوشتار خود ارائه دهید، تا خواننده بداند در ادامه با چه موضوعاتی روبه‌رو خواهد شد.

البته در نوشته‌هایی که جنبه بازاریابی محتوا در آن‌ها پررنگ‌تر است، نکته بالا همیشه صادق نیست. ولی آنچه لازم است انجام دهید، این است که فضای محتوای خود را به سمت موضوع اصلی هدایت کنید تا خواننده سردرگم نشود و بداند کلیت موضوع چیست.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۱۰۶۰ ۰
نویسنده: مسئول انتشارات مسئول انتشارات
۰ ۱۱۰۰ ۱
نویسنده: مسئول انتشارات مسئول انتشارات
۰ ۱۰۳۶ ۰
نویسنده: مسئول انتشارات مسئول انتشارات
۰ ۱۰۳۷ ۱
نویسنده: مسئول انتشارات مسئول انتشارات
۰ ۱۳۱۷ ۲
نویسنده: AMIR.ena AMIR.ena
۰ ۸۵۱ ۱
نویسنده: مسئول انتشارات مسئول انتشارات

پسران

دختران