معرفی

منتظر ادامه این مطلب باشید

شهید سید محمد حسینی بهشتی ۵


خلاصه :

ادامه مطلب شهید سید محمد حسینی بهشتی ۴

در آن سال، در امتحان ششم ابتدایی شهر، نفر دوم شدم. آن موقع همه کلاس های ششم را یکجا امتحان می کردند. از آنجا به دبیرستان ((سعدی)) رفتم. سال اول و دوم را در دبیرستان کذراندم و اوایل سال دوم بود که حوادث ۲۰ شهریور پیش امد.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

خیلی ممنون

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران