رویدادهای عمومی

خرمشهر را خدا آزاد کرد

۳ خرداد فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی


خلاصه :

مقابله بانظام سلطه در "جنگ اراده ها"

🔷 *آزادی خرمشهر؛
      مقابله بانظام سلطه در "جنگ اراده ها"*

🔆 ۶هزارنفر ازارتشی که تا بن دندان به ابزارآلات جنگی مسلح شده بودند، خود را تسلیم میکنند.

✅ باید دید وفهمید و باور کرد برتری با آنانیست که درراه رسیدن به هدف
" اراده آهنین"
 دارند هرچند با مشت خالی

۳ سال پیش
سلام

ممنون

تمام روش تحقیق های دانش آموزان پایه هشتم (تعداد افراد باقی مانده ۱۰ نفر )
https://hedayatmizan.ir/site/content/27011

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران