دلنوشت

آلودگی بی رحم


خلاصه :

آلودگی تهران را بیچاره کرد

در تهران آلودگی بیداد می کند

الهی گاهی نگاهی !frown

خدایا تهران رو بذار تو اولویت

تهران میسپارمت دست اون بالاییهindecision

۶ سال پیش
جالب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران