عکس

نهنگ ها و دلفین ها

عکس


۱۳ خرداد ۱۳۹۹ / ۲۰:۳۷:۳۹
۲۵۰


نهنگ ها و دلفین ها دو گروه نهنگ وجود دارد نهنگ های دندان دار و نهنگ های بدون دندان که با لینمیده می شوند

 یک شناگر المپیک ممکن است در هنگام شنا به سرعتی برابر با ۹۰ کیلومتر در ساعت بر برسد اما برخی نهنگ ها می توانند در حرکات انفجاری خود به سرعت برابر با ۵۶ کیلومتر در ساعت برسند حواس اصلی نهنگ ها چهار هسته اصلی دارند که این هوسباز با زندگی آنها در زیر آب کاملاً تفاوت یافته است آنها مانند دیگر پستانداران دارای حواس بینایی لامسه چشایی و شنوایی هستند اما برخلاف دیگرپستانداران حس بویایی ندارند اهنگهای آفرین بلندترین دانش را ایجاد می‌کنند ارتفاع این روش ها می تواند تا ۱۲ متر باشد که برابر است با ارتفاع یک ساختمان سه طبقه بیشتر رنگهای دنداندار به صورت گروهی زندگی می کنند تعداد آنها می‌تواند تا فرهنگ در یک گروه باشد که این موضوع به گونه آنها بستگی دارد و که این که آن ها بستگی دارد و اینکه آنها کجا زندگی می کنند.

منابع و مآخذ:
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.