آموزش

تمرین لوحه های خط

خط

با تمرین لوحه ها می توان زیبا نوشت


خلاصه :

سلام علیکم. دخترانمان هر روز یکبار از لوحه خط می نویسند و سعی می کنند قواعد آن را خوب یاد بگیرند.

زیبا نوشتن مهارتی است که با تمرین و ممارست مداوم حاصل می شود. یادگیری آن در هر سن و سالی موجب می شود دست خط یک فرد تغییر محسوسی داشته باشد. و اکنون برای برخی از دخترانمان رخ داده.

سلام علیکم
خدا قوت

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران