مقالات

یه روز پشت سر تو نگاه ...


خلاصه :

یه روز پشت سر تو نگاه میکنی و متوجه میشی که خیلی زیاد نگران چیزایی بودی ...

یه روز پشت سر تو نگاه میکنی و متوجه میشی که خیلی زیاد نگران چیزایی بودی که اصلا اهمیتی نداشتن  ?????

طیب الله انفاسکم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران