سلام

محیط کار با رایانه

محیط کار با رایانه


۲۲ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۸:۴۷:۳۰
۳۰۲


سلام  کار با رایانه باید چند نکته ای را گوش دهید  به این نکته ها گوش کنید لطفا نظراتتان را هم بگویید

اول نور کافی و مناسب

دوم وجود سیستم تهویه مطبو

سوم استفاده از زیر پایی برای قرار گیری مناسب و را حت پا

چهارم استفاده ازcopyholder برای خم نکردن بیش از حد گردن

پنجم استفاده از صندلی ارگونومیک با قابلیت تنظیم ارتفاع

شش میز مخصوصی که عرض ارتفاع استانداردی داشته باشد

اینهانکات های بود که باید گوش می دادیم

منابع و مآخذ:

برچسب‌های این مطلب:

آموزشبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.