آموزش

تصاویر برخی منابع

آزمون ترم اول فارسی دهم

از کتاب پنج بحث و آرایه ادبی


خلاصه :

ضمن سلام و وقت به خیر بنا به درخواست اکثر دانش آموزان جهت آمادگی آزمون ترم اول فارسی تصاویری از منابع این درس خدمتتان تقدیم میگردد

ضمن سلام و وقت به خیر بنا به درخواست اکثر دانش آموزان جهت آمادگی آزمون ترم اول فارسی تصاویری از منابع این درس به پیوست خدمتتان تقدیم میگردد

پیش تر از تعدد و کیفیت عکس ها پوزش می طلبیم

 

از شما ممنونم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران