رویدادهای مدرسه

ریاضی

قسمت اول : الگو


خلاصه :

آقا پویا امروز با معلم ریاضی خودش (جناب آقای ندری) آشنا میشه و درس اول ریاضی رو‌یاد می گیره

این قسمت : الگو ...

(( حتما فیلم زیر را مشاهده کنید ))

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران