محتوای درسی

کار و فناوری ششم: لوح فشرده درس ۵ (تایپ با رایانه)

شامل فیلم های آموزشی و تمرین ها و آزمون های تایپ


خلاصه :

آزمون های تایپ    تمرین های تایپ   فیلم های آموزشی

فایل های لوح فشرده به دلیل محدودیت حجم فایل آپلودی در سایت به چند قسمت تقسیم شده اند.

 

برای به هم چسباندن قسمت ها حتماً فیلم آموزشی مطلب را مشاهده کنید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دانلود نام فایل توضیحات

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران