رویدادهای مدرسه

خوب دیدن محیط و دوستان

بازی بگو من کی ام ؟

تمرکز و تقویت حافظه


خلاصه :

 خیلی هیچان انگیز است که با چشم‌های بسته بتوانیم اسم دوستمان را حدس بزنیم.

ابتدا چشم يكي از دخترگل هامون را با پارچه بستيم و از يكي از بچه هاي كلاس خواستيم كه روبه‌روی دوستشون بايستند،دخترمون با چشم بسته و فقط با لمس كردن صورت و پوشش نفر روبه رويش بايد متوجه ميشد كه كدوم دوست اش روبه رويش ايستاده است.
تشخيص از اين راه كه موهايش راچطور بسته است،گوشواره انداخته يا نه،روسري سر كرده يا مقنعه،...
و در آخر اگر متوجه نشد از دوست اش ميخواهيم كه كمي صحبت كند تا از تن و یا لحن صدايش بتواند اسم دوست اش را حدس بزند.

خدا قوت،خسته نباشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

چه بازی قشنگی. ممنون.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران