روشی برای

مخرج مشترک گرفتن

در جمع و تفریق کسر


۲۱ آبان ۱۳۹۹ / ۱۵:۰۱:۲۸
۵۸


مخرج مشترک

برای مخرج مشترک گرفتن اول یکی از مخرج ها را به جای صورت و مخرج دومی را به جای مخرج قرار می دهیم.

3/5+7/45

5/45

بعد 5/45 را ساده می کنیم به:

1/9

بعد پنج چهل و پنجم 5/45 را در نه یکم 9/1 (که معکوس شده) ضرب میکنیم.

در آخر صورت و مخرج یکی اند. و آن عدد مخرج مشترک جمع 3/5+7/45 میشود.

برچسب‌های این مطلب:

مخرج مشترک


نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.