صورت مشترک گرفتن!


۰۵ آذر ۱۳۹۹ / ۱۰:۰۱:۱۲
۲۹۹


بی نهایت روش محاسبه وجود دارد... و مغز انسان گنجایشی برای همه ی آنها ندارد!

میتوانم به جای مخرج صورت را یکی کنم!

میخواهم 2/203  را با 3/304 مقایسه کنم. می توانم مخرج مشترک خیلی بزرگ را بگیرم یا صورت را 6 بگیرم. به فرض که صورت مشترک را 6 میگیرم.

آنوقت مخرج ها را در می آورم

وقتی مخرج ها در آمدند، میبینم کدام بزرگ تر است: هر مخرجی بزرگتر بود کسر ان کوچکتر  تر است.         یادتان نرود: از این تاکتیک در ضرب، تقسیم، جمع یا تفریق استفاده نکنید.

 

6/608=3/304        <      6/609=2/203
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.