درباره

مسئولین سایت در کلاس ششم


۲۵ دی ۱۳۹۶ / ۲۳:۰۰:۰۴
۴۹۶


سلام

امروز آقای زهری مسئولین سایت را اعلام کردند  البته این مسئولین فعلی هستند

مسئول پرسش و انتقادات

آقای محمد مهدی نوری اسبفروشانی

مسئولین پیشنهادات آقایان

علی کرمانی حبیب آبادی

مجتبی محمد حسینی

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.