دلنوشت

نور و روشنایی

نور مهتاب در خانه

محمد صدرا شعیبی


خلاصه :

سلام این پژوهشی که میبینید رو من قبلا انجام دادم. تو این پژوهش من فهمیدم که وقتی نور به بطری داخل جعبه برخورد میکنه از آب عبور میکنه و ما میتونیم داخل جعبه رو ببینیم.

اما زمانی که درپوش قرار میدیم روی بطری

چون نور به بطری برخورد نمیکنه چیزی دیده نمیشه.

پس نتیجه میگیریم که نور خیلی مهم است برای دیدن چیزهای مختلف.

باحال بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
عالی و کامل

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران