نمایشگاه کتاب های کمک آموزشی

برگزاری

ویژه دانش آموزان دهم و سوم متوسطه


۰۱ اسفند ۱۳۹۵ ۰۹:۰۲:۴۱
۲۵۱
۰


نمایشگاه کتب کمک آموزشی برای دانش آموزان برگزار شد

نمایشگاه کتاب های کمک آموزشی ویژه دانش آموزان متوسطه دوره دوم برگزار شد

در این نمایشگاه کتاب های کمک آموزشی انتشارات گلواژه با 60% تخفیف به دانش آموزان عرضه شد
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط