معرفی

چطور یک متن را در ورد پاک نویس کنیم؟


خلاصه :

معرفی و آموزش افزونه‌ی پاک نویس برای ورد

افزونه را از این سایت دانلود کنید:  paknevis.ir

فیلم را مشاهده کنید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سایت رو خودت ساختی؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران