واقع ۲۲ بهمن


۱۷ بهمن ۱۳۹۹ / ۰۷:۰۱:۲۰
۱۵۴۰


در روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷و...  

در روز 22 بهمن سال 1357 به ترتیب زندان اوین، ساواک، سلطنت آباد، مجلسین سنا و شورای ملی، شهربانی، ژاندارمری و ساختمان زندان کمیته مشترک به تصرف مردم در آمد. در تسخیر شهربانی سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران به دست انقلابیون مسلح افتاد. همچنین در روز 22 بهمن، پادگان باغشاه و دانشکده افسری، دبیرستان نظام، زندان جمشیدیه، پادگان عشرت آباد و پادگان عباس‌آباد یکی پس از دیگری تسلیم شدند و آخرین مرکزی که به تصرف درآمد رادیو و تلویزیون بود.

 

 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.