رویدادهای مدرسه

در ایام شیوع ویروس منحوس کرونا

قرآن صبحگاهی دبیرستان دوره اول


خلاصه :

قرآن صبحگاهی دبیرستان دوره اول در ایام شیوع ویروس منحوس کرونا

درایام شیوع ویروس منحوس کرونا و عدم حضور دانش آموزان در مدرسه ، صبحگاه های مدرسه تعطیل نشده و با رویکردی متنوع و شاداب و متفاوت در قالب فایل های تصویری در سایت مدرسه به دانش آموزان ارئه می گردد .

۳ سال پیش
با سپاس .بسیار خوب بودند .ممنون بابت زحمات شما

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران