دین و مذهب

طبق فرمایشات جناب آقای رستمی درباره ملاقات زهیر بن قین با امام حسین (ع) قصد دارم تا اتفاقات این ملاقات را بنویسم.

در ملاقات محرمانه امام حسین (ع) و جناب زهیر بن قین چه گذشت؟

امام حسین (ع) زهیر را شخصی را با کمالات و مناسب می دیدند و در نهایت همین ویژگی های در جناب زهیر سبب بازگشت ایشان به راه راست شد.


خلاصه :

زهیر بن قین همراه با کاروان و همسرش در راه تجارت با کاروان اباعبدالله برخوردند و سفیر امام او را به نزد امام دعوت کردند.

طبق سخنان همسر جناب زهیر در مورد ملاقاتشان با اباعبدالله گفته شده:حسین انگشت سبابه و میانه خود را باز کرد و زهیر در میان آن رو انگشت ابتدا اتفاقات روز عاشورا و دفاع از امت پیامبر و سپس تکه ای از سنگ یا چرم را دیدند که نام شهدا کربلا بر آن هک شده بود که نام زهیر بن قین نیز در آن دیده میشد. همچنین امام با تعریف و یادآوری خاطرات شیرین جنگ بلنجر زهیر را تحت تاثیر قرار داد و زهیر که ابتدا از طرفداران عثمان بود به امام حسین (ع) پیوستند و با گشاده رویی در حالی که به سوی خیمه خود بازگشتند دستور دادند که خیمه خود را به خیمه های امام منتقل کنند. بر محمد و آل محمد صلوات 

همیشه برام سوال بوده که امام به زهیر چی گفتن

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
https://goo.gl/ze3YzL
شاید کمک کنه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
خوش به سعادتش عاقبت به خيري، اينجوري خوبه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

منبع تو معتبره اگه هست پس کارت عالیه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

تو فقط اسم منابعت را بگو همین.
دوست دارم ان هارا ببینم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

امیر مهدی ارسلانی تو فقط اسم منابعت را بگو همین. دوست دارم ان هارا ببینم.
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/23/1518280/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D9%87%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

امیر مهدی ارسلانی تو فقط اسم منابعت را بگو همین. دوست دارم ان هارا ببینم.
http://rahyafteha.ir/29693/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%87%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C/

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

اینا فقط دو تاشن که خودشونم تو بعضی از حرف یا ... نوشته هاشون منبع ها رو زدن

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران