بخش رویدادهای عمومی (رویدادهای خارج از مدرسه)

تصاویر منتخب کاربران


قورباغه راه راه سمی

قورباغه راه راه سمی

این قورباغه ها رنگ های روشن و براقی دارند که نشان دهنده ی سمی بودنشان است و هرچه رنگ بدنشان روشن تر و براق تر باشد سمشان قوی تر است.قورباغه های سمی سمشان را از غذایشان که شامل مورچه ها و حشرات سمی می شوند به دست می اورند. اگر غذا ها در دسترس شان نباشد بعد از مدتی سم خود را از دست می دهند و دیگر سمی نیستند.

قورباغه راه راه سمی

قورباغه راه راه سمی

سم این قورباغه ها باعث سکته قلبی میشود. با این که این قورباغه ها این همه سمی بوده تقریبا هیچ دشمنی ندارند در حال انقراض هستند و علت این انقراض هم انسان است. ما با نابود کردن زیستگاه های طبیعی این قورباغه در حال منقرض کردن این قورباغه زیبا هستیم.

قورباغه ابی سمی

قورباغه ابی سمی

قورباغه های سمی (که دارای رنگ های روشن و براق هستند) به اندازه ای سمی هستند که میتوانند 10 تا انسان بالغ را در عرض چند دقیقه بکشند با این حال که جثه یشان کمتر از 5 سانتی متر است.