دلنوشت

منظومه ی شمسی

سیاره ی مریخ(بهرام)

سیاره ی چهارم


خلاصه :

می خواهم درباره ی سیاره ی چهارم به شما بگویم.

اندازه ی مریخ، نصف زمین است.

مریخ از زمین بسیار سرد تر است.

مریخ پر از درّه های عمیق و آتش فشان است.

مریخ بزرگ ترین آتش فشان را در منظومه ی شمسی دارد.

دما در مریخ60- درجه ی سانتی گراد است.

مریخ هیچ حلقه ای ندارد.

مریخ2 ماه دارد.

خیلی بـــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــاله

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
سلام . منظومه شمسی 11 تا سیاره دارد نه 8

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
نه قبلن 9 تا داشت اما حالا 8 شده

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
چون که پلوتون دیگه سیاره منظومه شمسی دیگه نیست

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران