دلنوشت

چیستان

معمای طنز ( خنده دار )


خلاصه :

می خواهم چند تا معمای خنده دار برایتان بگویم.

1- چرا لک لک موقع خواب یک پایش را بالا می گیرد؟

 

 

 

 

جواب:

1- چون اگر هر دو را بالا بگیرد می افتد🤣🤣😂😂

 

 

 

2- خط وسط قرص برای چیست؟

 

 

 

 

 

 

جواب:

2- برای اینکه اگر با آب نرفت پایین با پیشت گوشتی بره پایین🤣🤣😂😂

 

 

 

 

 

3- آخرین دندانی که در دهان دیده می شود چه نام دارد؟

 

 

 

 

جواب:

3- دندان مصنوعی🤣🤣😂😂

 

 

 

 

 

 

۳ سال پیش
من خندم نگرفت

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

صبر کن هر روز چند تا می گذارم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
با حال بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

جالب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران