دلنوشت

وژگی های فصل ها


خلاصه :

دمای  هوا فرق دارد. فصل ها با گردش زمین ایجاد  می شوند یا رنگ محیط اطراف در فصل های مختلف.

همه می دانند که فصل ها با گردش  زمین دور خورشید ایجاد می شوند. ولی نباید گفت که فصل ها بد هستند. یکی یک فصل را دوست دارد و بقیه را دوست ندارد. ولی نباید از فایده های فصل ها هم غایب ماند: مثلا فصل بهار درخت ها شکوفه می دهند و از برف زمستان آزاد می شوند و در تابستان درخت  ها میوه می دهند و  در پاییز رنگ زیبای برگ را می بینیم و در زمستان برف می آید. دمای  فصل ها هم فرق دارد. یکی گرمایی و آن یکی سرمایی است. نمی شود بگوید هوای گرم بد است. خود من هم سرمایی هستم. ولی در شب  قنداق می شوم در پتو. پس دوست داشتن هوا به دمای محیط ربط دارد.

پیارسال
ویژگی !!!!!!!
محمد جان اگر عکس هم استفاده کنی خیلی خوبه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

خیلی خوب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

https://images.app.goo.gl/rb6wXJeWkNZ8XmFx8
کار بعدیمه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

https://hedayatmizan.ir/site/content/55811

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران