چگونگی تابش خورشید بر روی زمین فصل های گوناگون را پدید می آورند.

فصل ها چگونه به وجود می آیند؟

تابش خورشید از فصلی به فصل دیگر تغییر می کند


۱۷ فروردین ۱۴۰۰ / ۱۱:۲۴:۵۳
۱


چگونگی تابش خورشید بر روی کرده زمین فصل ها رو به وجود میاره هر چی عمود تر بر روی زمین بتابه زمین گرم تر میشه  

هر چه جهت تابش خورشید کج تر باشد خورشید کمی گرم تر است

تابش خورشید در روزهای تابستان راست تر از روزهای زمستان است.

 


چندرسانه‌ای :

Download Video: MP4
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.