آموزش

نظم و انضباط


خلاصه :

نظم و انضباط

نظم و انضباط

 

برخی از آداب نظم و انضباط :

 

1-وقت شناس باشیم.

2-در قرارها خوش قول باشیم.

3-وقت خود را هدر ندهیم.

4-بعد از استفاده هر چیزی را سر جای خودش قرار دهیم.

5-چنانچه مسئولیتی را پذیرفتیم آن را به نحو احسن انجام دهیم و مراقب باشیم از مسئولیت فرار نکنیم و آن را نیمه کاره رها نکنیم.

اگر نکات دیگری را می دانید در زیر مطلب بنویسید.

بیشتر توضیح می دادی بهتر بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران