تلاشی وصف ناشدنی


۰۳ اسفند ۱۳۹۵ / ۱۲:۰۹:۳۸
۸۰۲


من می‌توانم !

دختران پر تلاش میزان در هر شرایطی دست از علم و دانش افزایی بر نمی دارند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.