مقالات

مداحی

شهادت حضرت علی (ع)


خلاصه :

⚫شهادت حضرت علی (ع) را تسلیت عرض می کنم.⚫

چند مداحی برای شهادت حضرت علی (ع)

۳ سال پیش
⚫شهادت حضرت علی (ع) را تسلیت عرض می کنم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران