رویدادهای مدرسه

تکنیک های کلی حل معادلات لگاریتمی

تکنیک های کلی حل معادلات لگاریتمی

تکنیک های کلی حل معادلات لگاریتمی


خلاصه :

اگر بخواهم بسیار کلی بگویم تنها روش حل این معادلات ساده کردن است....

اگر بخواهم بسیار کلی بگویم تنها روش حل این معادلات ساده کردن است که برخی تکنیک ها استفاده از خاصیت های جمع و ضرب و تقسیم و..... یعنی همان چهار عمل اصلی ریاضی در حل توابع لگاریتمی است.

شما نمونه الگو برخی از این تکنیک ها که در صفحات 86 و 87 کتاب حسابان پایه یازدهم ریاضی نیز آمده است را می توانید در گالری این پست مشاهده کنید.

۶ سال پیش
مشتاقانه منتظر سوالات شما دوستان در این رابطه هستم!

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران