دلنوشت

چیز هایی درباره ی ۴عنصر اصلی


خلاصه :

چهار عنصر اصلی خاک،اتش،آب و هوا هستند

۴ عنصر اصلی خاک، آتش آب و هوا هستند 

آب چیست؟آب مایع حیات است و در سطح زمین به وفور یافت میشود. آب در سه حالت جامد(یخ)،مایع و بخار وجود دارد .ابر ها شامل قطرات آب معلق در هوا و بخار آب اشباع شده هستند.

آتش چیست؟آتش نتیجه ی یک واکنش شیمیایی است که معمولا میان اکسیژن و یک نوع سوخت اتفاق می افتد.

هوا چیست؟ هوایی که ما تنفس می کنیم  مخلوطی از گازهایی از جمله: نیتروژن(۷۸%)،اکسیژن(۲۱%)،آرگون(۰/۹%)و کربن دی اکسید(۰/۰۳%)است.به حرکت هوا نسیم یا باد گفته میشود.

خاک چیست؟استفاده از خاک به عنوان ماده ی تشکیل سازه های مهندسی به هزاران سال قبل برمی گردد پیش از میلاد حضرت مسیح  مردم مصر و هند از خاک برای ساخت مسیر های عبور و مرور مخصوص استفاده می کردند. 

اگر خوشتان آمد لایکم کنید اگر هم می خواستید دنبال کننده ام بشوید در بالای تصویر پیگیری نویسنده را بزنید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران