دلنوشت

اجسام هوایی و فضایی


خلاصه :

اجسام هوایی و فضایی ساخت دست بشر

اجسام های هوایی و سایلی هستند که معمولاً بال دارند و در هوا حرکت میکنند

ولی اجسام فضایی و سایلی هستند که در فضا حرکت می کنند

که می‌توانید فایل زیر نمونه هایی از هر کدام را ببینید laugh

خــــــــــــــیــــــــــلـــــــــــی عـــــــــــــــالــــــــــــــــی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
مهدیار خیلی جالب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
سلام عالی بود.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام می خواستم بگم که هلی شات است نه هلیشا و این که هلی شات با کوادکوپتر فرق دارد هلی شات فقط مخصوص فیلمبرداری هوایی است ولی هر کوادکوپتر دوربین دار هلی شات نیست!

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مهدیار شبانی سلام می خواستم بگم که هلی شات است نه هلیشا و این که هلی شات با کوادکوپتر فرق دارد هلی شات فقط مخصوص فیلمبرداری هوایی است ولی هر کوادکوپتر دوربین دار هلی شات نیست!
سلام ممنون که گفتی من هلیشا شنیده بودم و مطمئنم هلیشا درسته شاید هردوش هست
خب بله من میخواستم هم دوربین دارشو بگم هم مدلای دیگشو بخاطر همین به همچین نکته ی ریزی اشاره نکردم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران