دلنوشت

گاو

از علف تا کره

کره


خلاصه :

از علف تاکره

کشاورز گاو هایش را در کوهستان می برد تا گاو ها از علف های تازه و آب دار  استفاده کنند تا گاو ها در سینه یشان شیر درست شود.🐄

🥛 کشاورز شیر گاورا میدوشد، دوشیدن شیر گاو کار بسیار سخت و زمان بری است، اما امروززه با استفاده از دستگاه ها شیر گاو را میدوشند، تا این کار راحت تر و در زمان کمتر انجام شود.

در مرحله ی بعد شیر را جوشانده و در دستگاهی ریخته و آن دستگاه انقدر شیر را هم میزند تا شیر خامه بشود.😋

  مرحله ی آخر شیر را در دست گاهی دیگر می ریزند تا خامه تبدیل به کره شود .

surpriseپس ما نتجه می گیریم که این کره ای که می خوریم از علف ساخته شده استsurprise

نظر بدهید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
خوب بود، ما هر روز داریم علف میخوریم 😄

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران