معرفی و آموزش تکنیک و تاکتیک های هندبال

آموزش هندبال

قسمت دوم


۰۸ اسفند ۱۳۹۵ / ۱۸:۵۳:۵۶
۶۰۱


نحوه ی ترسیم زمین هندبال

ترسيم زمين هندبال(فازبندي)‌: بايد محيطي مناسب در نظر گرفته شود كه دقيقا نكات ايمني در آن رعايت شده باشد ، زمين هند بال به طول ۴۰ متر و عرض ۲۰ متر (اندازه زمين نونهالان اندازه زمين بسكتبال) مي باشد.وسايل مورد نياز : متربزرگ ، ريسمان ، گچ ، دوتخته يا ميله فلزي كه فاصله بين آن ها ۵ سانتي متر باشد كه به منظور خط كشي بايد قبلا آماده نمود‌ ، چند ميخ بزرگ ، رنگ ( بهتر است از رنگ ترافيكي سفيد و يا زرد استفاده نمود ) ، قلم مو . نحوه ي ترسيم زمين هندبال : ابتدا به وسيله ي متر و ريسمان چهارچوب زمين را مشخص و به وسيله ي گچ به طور موقت رسم مي كنيم ( قطر زمين هندبال ۴۴٫۷۲) سپس به وسيله ي خط كش كه از قبل تهيه شده است ، و با قلم مو و رنگ مناسب ( روغني) خطوط مورد نظر را رنگ مي كنيم .ترسيم محدوده دروازه ( ۶ متر) : وسط خط عرضي رابه دست مي آوريم كه از هر طرف ۱۰ متر مي باشد و با گچ مشخص مي كنيم سپس از آن نقطه از سمت چپ و راست به اندازه ۵/۱ متر علامت گذاري ميكنيم و با خطي به پهناي ۱۵ سسانتي متر به طرف خارج خط عرضي محل استقرار دروازه ها را مشخص مي كنيم .( پهناي خطوط زمين ۵ سانتي متر مي باشد به استثناء خط دروازه ها كه بايد ۸ سانتي متر باشد كه اختلاف اين ۳ سانتي متر بايد به طرف داخل دروازه ترسيم شود . )از لبه ي داخلي پايه هاي دروازه با ريسمان ۶ متري به طرف داخل زمين علامت مي زنيم . و فاصله ي دو علامت بايد ۳ متر باشد كه آن را رسم مي كنيم .بعد از به دست آمدن خط ۳ متري از لبه ي داخلي پايه ي دروازه به وسيله ي ريسمان ( ۶ متري) نيم قوس ها را رسم مي كنيم . و بدين صورت منطقه ۶ متر به دست مي آيد .( فاصله ي خطوط طولي تا ۶ متر ۴۵/۲ متر مي باشد )ترسيم نقطه پنالتي : از وسط خط عرضي به اندازه ۷ متر به طرف داخل زمين علامت گذاري مي كنيم و سپس نقطه پنالتي را كه به طول ۱ متر مي باشد ترسيم مي كنيم .ترسيم محوطه پرتاب آزاد ( ۹ متر ) : از لبه ي داخلي پايه هاي دروازه با ريسمان ۹ متر به طرف داخل زمين علامت گذاري مي كنيم . منطقه ي ۹ متر بايد خط چين باشد ، و اندازه ي خط چين ۱۵ سانتي متر‌، و فاصله بين خط چين ها هم ۱۵ سانتي متر باشد . مجددا با ريسمان ۹ متري از لبه ي داخلي پايه هاي دروازه نيم قوس ها را ترسيم مي كنيم و بدين صورت منطقه ي پرتاب آزاد يا ۹ متر به دست مي آيد .ترسيم خط دروازه بان : از مركز خط عرضي به فاصله ۴ متر به طرف داخل زمين و به وسليه ي خط ۱۵ سانتي متري مشخص مي شود .ترسيم خط وسط :خطوط طولي به دو نيمه ي مساوي تقسيم و آن ها را به هم وصل مي نماييم .ترسيم منطقه تعويض : پس از ترسيم خط وسط ، فاصله ۵/۴ متر به سمت چپ و راست ، منطقه ي تعويض ها را علامت گذاري مي كنيم و به وسيله ي خط ۳۰ سانتي متري كه ۱۵ سانتي متر به طرف داخل زمين و ۱۵ سانتي متر ديگر آن به طرف خارج خط طولي رسم مي كنيم .در شكل زير كليه توضيحات و ترسيم هاي ياد شده مشخص شده است.نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.