دلنوشت

جوشاندن آب با نیروی برق

جوشاندن آب با نیروی برق

آزمایش علمی


خلاصه :

با استفاده از نیروی برق و یک قطعه فلز می توانیم اب را بجوشانیم

دو عدد تیغ یا فلز را به یک سیم که یک سر آن دو شاخه قرار دارد وصل می کنیم ،تیغ ها را در یک ظرف آب قرار می دهیم (ظرفی که آب را در آن میریزیم نباید فلزی باشد ) ، دو شاخه را به پریز می زنیم ، آب کم کم گرم و داغ میشود و میجوشد . 


پیارسال
جزاب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

خیلی خوب و عالی بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران