دلنوشت

#خلاقیت - کاردستی

فرفره بسازیم

فرفره ی زیبا


خلاصه :

با وسایل دور ریز یه فرفره زیبا ساختیم .

با وسایل دور ریزی مثل جعبه پیتزا ، کارتن ، چوب یا نی نبات و قیچی یک فرفره ساختم و در آن نشان دادم که چطور فرفره با نیروی باد حرکت می کند .

باریکلا به این خلاقیت 👏👏👏👏

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران