۱۶ شهریور ۱۴۰۰ / ۲۱:۰۱:۲۷
۱۱۱۲
۸


منظومه ی شمسی 🪐    

solar system :

Hi ! today I want to talk about the solar system

there are 8 planets in our solar system called Mercury,Venus,Earth,Mars,Jupiter,Saturn,Uranus and Neptune.

they revolve around the sun.

Mercury is the closest planet to the sun and the smallest planet in the solar system

. Venus is the brightest and hotest planet in the solar system

. our planet Earth is planet with a good weather for life.

Mars is a red planet with The deepest valley and the highest peak .

Jupiter is the largest planet in the solar system .

Saturn is the planet with the ring and has the most moons in the system .

Uranus is very cold and cloudy. and has a thin ring .

Neptune is the farthest planet from the sun but it is warmer than Uranus . and is made of gass.

 

منظومه ی شمسی :

سلام ! امروز می خواهم در مورد منظومه شمسی صحبت کنم

در منظومه شمسی 8 سیاره به نام های عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون وجود دارد.

آنها به دور خورشید می چرخند

عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید و کوچکترین سیاره منظومه شمسی است.

زهره درخشان ترین و گرم ترین سیاره منظومه شمسی است.

سیاره ما زمین سیاره ای با آب و هوای مناسب برای زندگی است.

مریخ سیاره ای قرمز رنگ با عمیق ترین دره و بلندترین قله است.

مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی است.

زحل سیاره ای با حلقه است و بیشترین قمر را در این منظومه دارد. اورانوس بسیار سرد و ابری است. و دارای یک حلقه نازک است.

نپتون دورترین سیاره از خورشید است اما گرمتر از اورانوس است. و از گاز ساخته شده است

برچسب‌های این مطلب:

منظومه ی شمسی Solar System

چندرسانه‌ای :

Download Video: MP4
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.