ایثار

برنامه هفتگی


۰۴ بهمن ۱۳۹۶ / ۱۹:۰۱:۵۳
۲۷۹

برنامه هفتگی  هفته ی چهاردهم 

به نام خدا

 اگرما انسان هستیم باید حواسمان به دیگران هم باشدو نباید همیشه به فکر خودمان باشیم. 

مادر فیلم دیدیم که پیش نماز مسجد از با ارزش ترین وسیله ی خودش گذشت ،

تا توانست جان یک بچه را نجات دهدوچند خانواده راخوش حال کند.

کسی که برای کمک به برادر خود و سود رساندن  به او اقدام کند ،پاداش مجاهدان در راه خدا به او داده خواهد شد. پیامبر اکرم ص
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.