آموزش

علوم و آزمایش های جالب


خلاصه :

مدرسه دخترانه میزان

🔬 در کلاس علوم، دختر خانم های پایه چهارم مطالبی درباره انواع مخلوط ها و ویژگی های آن آموخته بودند.
حالا نوبت آن رسیده بود که درباره تاثیر اندازه و دمای مواد در سرعت حل شدن دو ماده آزمایش کنند. 🧪🌡️
نبات های شاخه ای خُرد شده و پودر شده را آماده کردیم.
هر کدام را در آب ریختیم و با زمان سنج⏱️، زمان به کار رفته برای حل شدن را اندازه گرفتیم و در کتاب یادداشت کردیم. 📝
با این آزمایش دریافتیم که هرچقدر اندازه ماده ریزتر، سرعت هم زدن بیشتر و ماده حلال گرم تر باشد، ماده حل شونده زودتر حل می شود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران