کلیپ

برنامه هفته گی

علمک گاز


۰۷ بهمن ۱۳۹۶ / ۲۱:۳۷:۰۴
۳۹۹


کلیپ هفته چهاردهم نتیجه تفکر و گفتگو

به نام خدا

من از این کلیپ این نتیجه را گرفتم که اگر چیزی باعث آسیب به ما یا دیگران میشود نباید بی توجه و به سادگی از کنار آن بگذریم .باید مانند آن روحانی ،فکری بکنیم و به دیگران کمک کنیم .من فهمیدم که روحانیون به فکر مردم و خدمت به آنها هستند.

منابع و مآخذ:

برچسب‌های این مطلب:

سواد رسانه‌ایبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.